Nabízím Vám pomoc především při řešení problémů ve vztazích a v komunikaci, a to jak výchovných problémů s dětmi, tak partnerských neshod. Vycházím zejména z Nenásilné komunikace, tedy konceptu, který klade důraz na vnímání vlastní pocitů potřeb i pocitů a potřeb druhých.

Často se setkávám s tím, že návody a techniky bez změny postoje vedou k frustraci, „že nám to nefunguje“. Proto se při své práci zaměřuji na trvalou změnu přístupu ve vztazích k sobě samým i k druhým, která následně vede i ke změně vzorců chování a komunikace.

Provázím klienty tak, aby si dokázali správné odpovědi nalézt sami v sobě a nemuseli se obracet na autority pro správnou odpověď.

Věřím, že každý si nosí to nejlepší řešení své situace sám v sobě, ale je třeba mu ho pomoci objevit.

 

„Buďme tou změnou, kterou chceme vidět ve světě.“

M. Ghándí

 

První setkání je vždy nezávazné. V jeho průběhu si vyjasníme očekávání a dohodneme se na možnostech další spolupráce. Pokud by Vám vyhovoval jiný přístup nebo byste potřeboval(a) jinou službu, nabídnu Vám, koho můžete kontaktovat.

Standardní délka jednoho setkání je 60–80 minut. Frekvence schůzek se stanovuje po vzájemné dohodě, obvykle 1x za čtyři týdny, někdy stačí jednorázová konzultace.

Mohu Vám pomoci nahlédnout Váš problém z odstupu a hledat vhodné prostředky, jak s obtížnou situací naložit. Pomohu Vám zorientovat se ve Vašich pocitech, myšlenkách a postojích a nahlédnout na důsledky Vašeho chování. Nebudu Vás soudit ani kritizovat, ale poskytnu Vám zpětnou vazbu a pomohu Vám hlouběji porozumět sobě a situaci, ve které se nacházíte.

V rámci poradenství nabízím konkrétní postupy, které lze při výchově využít a které nevedou k boji o moc, ale naopak umožňují zklidnění rodinné atmosféry.

Informace, které mi sdělíte, považuji za důvěrné.

Služby, které poskytuji, nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, tzn. nemusíte uvádět své osobní údaje, nemám povinnost vést o Vaší návštěvě dokumentaci a nepotřebujete doporučení lékaře ani kohokoliv jiného.

 

 

 

 • Vše musíte stokrát opakovat, a přesto děti nereagují?
 • Mrzí Vás, že na děti často křičíte?
 • Saháte stále k tvrdším trestům, abyste si zachovali autoritu, ale situace se nelepší?
 • Potýkáte se se slaďováním pracovní a rodičovské role?
 • Občas nevíte, jak reagovat na dětský hněv a co si počít, když dítě odmítá jíst či spát, nechce dělat úkoly nebo domácí práce?
 • Připadá Vám, že s Vámi děti dostatečně nekomunikují?
 • Trápí Vás školní problémy a neúspěchy Vašich dětí?
 • Má Vaše dítě diagnostikováno ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti), případně máte na tuto diagnózu podezření, a nevíte, jak k němu přistupovat?

 • Nevíte si rady se sourozeneckou rivalitou?
 • Vaše děti nedodržují stanovené hranice?
 • Máte problém se zvládáním vlastních emocí ve vypjatých situacích?
 • Obáváte se, aby se Vaše dítě nestalo obětí šikany či nezačalo užívat drogy?
 • Často se doma hádáte?
 • Jste nespokojeni v partnerském vztahu?
 • Uvažujete o rozvodu a nejste si svým rozhodnutím jistí?
 • Jste ve složité životní situaci?
 • Uvažujete o změně (v soukromé či pracovní oblasti), ale potřebujete se zorientovat a získat nadhled?


MŮŽEME SE SPOLEČNĚ POKUSIT HLEDAT VÝCHODISKO.

 

 

Částka 600 Kč za jednu konzultaci (60–80 min.) se hradí v hotovosti po každém sezení. (Individuálně je možné se domluvit na snížení částky, například u studentů či klientů v tíživé sociální situaci.)

Pokud se na domluvenou konzultaci nemůžete dostavit, je nutné se telefonicky omluvit, nejpozději však do 24 hod. před začátkem konzultace (později zrušenou konzultaci je třeba uhradit).

Pokud ve výjimečných případech zruším já konzultaci až v den plánovaného setkání, pak je další hodina konzultace zdarma.


Chci domluvit schůzku

 

„Bože, dej mi sílu, abych změnil to, co změnit mohu, dej mi pokoru, abych se smířil s tím, co změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych rozeznal jedno od druhého.“

František z Assisi

 

Jsem lektorkou seminářů na téma respektujícího přístupu a komunikace, poskytuji poradenství v oblasti výchovy a partnerských vztahů a vedu rodičovské skupiny. Jsem také spoluzakladatelkou plzeňské komunitní školy Koventinka.

V letech 2012–2013 jsem byla lektorkou kurzů Respektovat a být respektován, šest let jsem působila na střední škole jako učitelka a školní psycholožka; jako psycholožka jsem také pracovala několik let v azylovém domě pro matky s dětmi a v Bílém kruhu bezpečí.

Absolvovala jsem studium psychologie a českého jazyka na ZČU v Plzni a dále řadu kurzů, např. Sociálně psychologický výcvik, kurzy projektivních diagnostických metod (Kresba postavy, Baumtest, Lüscherův barvový test, Handtest), Akreditovaný kurz grafologie, Akreditovaný kurz relaxačních technik, Arteterapie, Krizová intervence pro poradce BKB, Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny, Rodinné mapy, Práce s časovou osou, Nenásilná komunikace aj.

Jsem matkou dcery Magdaleny. Mám ráda literaturu a výtvarné umění, ráda objevuji nová místa, nové myšlenky a inspirace a těší mě být ve společnosti blízkých lidí.


eva

 


 

 

Plzeň

Setkání probíhají buď na adrese Kaznějovská 51, Plzeň-Bolevec (budova centra TOTEM), nebo ve Vám příjemném prostředí, například v kavárně apod.

Tábor

Setkání probíhají buď na adrese Tomkova 1, Tábor, nebo ve Vám příjemném prostředí, například v kavárně apod.

Petrovice u Sedlčan

Setkání probíhají v budově ZŠ, Petrovice 196.

Sedlčany

Setkání probíhají na adrese Tyršova 160, Sedlčany (budova bývalé polikliniky).

140x140

Skype

Pokud není možnost se potkat, můžeme si domluvit konzultaci po skypu (délka i cena jsou stejné jako při osobní konzultaci).

 

 

Zpráva

 

Eva Mikešová

737 369 130

eva.mikesova@email.cz

www.evamikesova.cz


Nebo mě kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře (všechny informace jsou důvěrné a nebudou nikde zveřejněny).


Těším se na Vaše dotazy.