Mgr. Eva Mikešová

psychologické poradenství

5.11. 2019 | Fórum vzdělávání zaměřené na komunikaci | Stříbro

Stříbro - forum na komunikaci

Fórum vzdělávání je otevřený prostor pro setkávání pedagogů, rodičů, ředitelů a zřizovatelů škol z území Stříbrska, Konstantinolázeňska a okolí. Prostor pro vzájemnou diskusi, výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti předškolního a základního vzdělávání a práci s dětmi a mládeží obecně.
Tématem pátého fóra je především komunikace - k omunikace mezi učiteli a žáky, školou a rodiči, vzájemná spolupráce, zapojování rodičů a také otevřenost školy .
Program 5.11. 20109 : Od 14:15 hodin... Mgr. Eva Mikešová, psychologické poradenství | Jaký význam má emoční inteligence pro komunikaci a porozumění si.

Jak si porozumět – úvod do nenásilné a efektivní komunikace/ Mgr. Eva Mikešová

Dostáváte se občas do konfliktů, kdy nevíte, jak reagovat? Zdá se Vám, že Vám druzí nerozumí, že Vás neustále obviňují? Možná na děti křičíte a pak Vás to mrzí. Nechápete, proč se děti zlobí, když jim chcete vše vysvětlit? Přestávají s vámi děti mluvit a Vás to mrzí? Podíváme se na důvody nedorozumění, odhalíme nejčastější chyby v komunikaci a vyzkoušíme si cestu ke skutečnému porozumění sobě i druhým.
https://cestazenymatky.wordpress.com/anotace-prednasek-a-workshopu/