Mgr. Eva Mikešová - psychoterapie logo

Svou cestou | Komunitní škola založená rodiči | Rozhovor s Evou Mikešovou

Mgr. Eva Mikešová | psychoterapie a psychologické poradenství

Svou cestou - rozhovory s rodiči a dětmi na cestě ke svobodnému vzdělávání.

Co je komunitní škola Koventinka?

Koventinka je místem rozvoje dětí od 6 do 15 let, nabízí bezpečné prostředí pro objevování a učení vlastním tempem. Děti mají prostor se rozvíjet zejména v oblasti svých zájmů a talentů, mohou projevit své silné stránky. Důraz klademe na rozvoj tzv. měkkých dovedností, jako je efektivní komunikace, sebereflexe, spolupráce, empatie, kreativita, kritické myšlení, otevřenost, odpovědnost a proaktivní přístup.