psychologické poradenství

Navazující workshop Jak rozvíjet emoční inteligenci

Jak  rozvíjet emoční inteligenci

Termín Čas
18.5. 2019 10 - 17
Volná místa Cena
ano 890 Kč
Kde: mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s., Kaznějovská 51, Plzeň
Přihláška: eva.mikesova@email.cz nebo tel.: 737 369 130 

Ráda bych Vás pozvala na navazující workshop (pro absolventy semináře Jak rozvíjet emoční inteligenci), který se uskuteční 18. května (opět v čase 10-17 hod., v Totemu). Jeho náplní bude zejména praktické trénování postupů Nenásilné komunikace, které umožňují zlepšení kontaktu se sebou i s druhými.


Konkrétně nabízím tato témata:
- práce na sebepřijetí
- trénink uvědomování si vlastních pocitů a potřeb a jejich vyjádření, přijímání odpovědnosti za své pocity, empatie k sobě
- jak si porozumět - z čeho plyne nedorozumění mezi lidmi
- jak žít a vychovávat děti v souladu s vlastními hodnotami
- práce se stresem
- empatie - trénování poskytování empatie druhým, a to i v situaci, kdy na nás druzí útočí

Stihneme pravděpodobně tři témata, takže spolu s přihlášením Vás prosím o výběr témat, která preferujete.
Děkuji.
Těším se na setkání.

Mgr. Eva Mikešová | psychologické poradenství Plzeň

Prosím o přihlášení nejpozději do 30. 4. 

Kategorie: Semináře | Emoční inteligence | Sourozenci | Workshopy

Eva Mikešová - skupinová práce
Eva Mikešová - poradenství

Kontaktní formulář