Seminář | Emoční inteligence pro pedagogy | Teplice | Seminář pro pedagogy

Emoční inteligence seminář pro pedagogy | Mgr. Eva Mikešová

Termín Čas
1. 10. 2020 9:30 – 16:30
Volná místa Cena
ano na dotaz
Kde: Pedagogicko-psychologická poradna Teplice 
Přihlášky: katerina.kantarova@pppuk.cz, telefon: 417 533 625 | 770 171 218 

Seminář pomůže pedagogům v objevování toho, co se s námi i druhými děje, když nás ovládnou emoce. Zjistí, jakou roli hrají potřeby a pocity v našem životě, a umožní hledat možnosti změny vlastní komunikace. Prakticky si vyzkoušíme formulace upřímného sebevyjádření (já-sdělení) a empatické reakce.

  • Proč se v emocích chováme právě takto?
  • Je možné ze začarovaného kruhu emocionálních reakcí při konfliktu vystoupit?
  • Uvědomuji si skutečně, co potřebuji, a dokážu to druhým sdělit?
  • Co když se dítě vzteká a nevnímá mě?
  • Proč se dítě zlobí, když mu vše chci v klidu vysvětlit?

Seminář předpokládá u účastníků povědomí o rizicích nerespektujících způsobů komunikace a základní povědomí o partnerském způsobu vztahování k druhým lidem.