5.11. 2019 | Fórum vzdělávání zaměřené na komunikaci | Stříbro

Fórum vzdělávání je otevřený prostor pro setkávání pedagogů, rodičů, ředitelů a zřizovatelů škol z území Stříbrska, Konstantinolázeňska a okolí. Prostor pro vzájemnou diskusi, výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti předškolního a základního vzdělávání a práci s dětmi a mládeží obecně.
Tématem pátého fóra je především komunikace – k omunikace mezi učiteli a žáky, školou a rodiči, vzájemná spolupráce, zapojování rodičů a také otevřenost školy .
Program 5.11. 20109 : Od 14:15 hodin… Mgr. Eva Mikešová, psychologické poradenství | Jaký význam má emoční inteligence pro komunikaci a porozumění si.

Fórum vzdělávání | zaměřeno na komunikaci