Vzdělání:


1998–2004 – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor učitelství pro SŠ: psychologie – český jazyk

1995–1998 – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor sociální prácePraxe a stáže:


od 2014 – lektorka kurzů Zkušeností k respektování a dalších seminářů (zejména pro rodiče a učitele) v o. p. s. Koventina

2012–2014 – lektorka kurzů Respektovat a být respektován – Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání

2012–2015 – občanské sdružení Domus – psychologické poradenství a vedení rodičovských skupin, vzdělávání pěstounů

od 2012 – poradenství v oblasti výchovy a vztahů v rodině

2010–2012 – společnost Člověk v tísni, o. p. s. – program Jeden svět na školách – redaktorka a jazyková korektorka příruček

2008–2009 – nakladatelství GRADA Publishing – jazyková korektorka

2005–2010 – nakladatelství REBO PRODUCTIONS CZ – jazyková korektorka

2003–2008 – SOŠ prof. Švejcara – učitelka, školní psycholožka

2003–2005 – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – psycholožka

2002–2005 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení psychologické a sociální pomoci pro ženy a matky – odborná stáž (psycholožka); vedení klientských skupin

2001–2005 – Bílý kruh bezpečí – dobrovolná psychologická poradkyně

1998 – Linka dětské pomoci – odborná stáž – telefonická konzultantka

1998 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení psychologické a sociální pomoci pro ženy a matky – praxe (sociální pracovnice)Kurzy a výcviky:


2017 – Sebepřijetí všech mých já – lektor Jared Finkelstein

2014 – Nenásilná komunikace – lektor Peter Kukliš (Life at work Slovakia)

2013 – Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů – Proutek

2013 – Práce s časovou osou – Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny – lektoři: MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková

2012 – Rodinné mapy: sociální anamnéza a sociální diagnostika rodiny (akreditovaný vzdělávací program)

2012 – Kurz efektivního rodičovství

2011–2012 – Respektovat a být respektován (akreditovaný kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – lektorský výcvik

2003 – Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny – integrující přístup v práci s rodinou – lektorka PhDr. H. Vyhnálková

2003 – Handtest (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman

2003 – Využití projektivních technik v praxi – lektor PhDr. Z. Altman

2003 – Lüscherův barvový test (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman

2003 – Krizová intervence pro poradce BKB; Domácí násilí – lektorka Doc. PhDr. L. Čírtková

2003 – Akreditovaný kurz relaxačních technik – lektorka Mgr. K. Bobysudová

2002 – Kresba postavy (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman

2002 – Baum test (projektivní diagnostická metoda) – lektorka PaedDr. M. Mašková

2002 – Arteterapie – PF ZČU – lektor Mgr. V. Blažek

2001 – Kurz komunikačních dovedností – PF ZČU v Plzni

2001 – Sociálně psychologický výcvik – PF ZČU v Plzni

2000–2001 – Akreditovaný kurz grafologie (zaměření na personalistiku) – lektorka PaedDr. M. Mašková

1999 – Výcvik pro lektory primární prevence k problematice návykových látek a závislostí – Centrum protidrogové prevence a terapie v Plzni
 

 

Zpráva

 

Eva Mikešová

737 369 130

eva.mikesova@email.cz

www.evamikesova.cz


Nebo mě kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře (všechny informace jsou důvěrné a nebudou nikde zveřejněny).


Těším se na Vaše dotazy.