Mgr. Eva Mikešová - psychoterapie logo

Mgr. Eva Mikešová | Psychoterapie Plzeň

Jsem lektorkou seminářů na téma respektujícího přístupu a nenásilné komunikace, poskytuji psychoterapii a  poradenství v oblasti výchovy a partnerských vztahů a vedu rodičovské skupiny. Jsem také spoluzakladatelkou Plzeňské komunitní školy Koventinka.

Mgr. Eva Mikešová | psychoterapie a psychologické poradenství
Psychologické poradenství Mgr. Eva Mikešová

Moje studium a vzdělání

Vystudovala jsem psychologii a český jazyk na ZČU v Plzni, zcela zásadní však pro můj život i práci bylo setkání s Nenásilnou komunikací, ve které se již více než 10 let stále vzdělávám. Prošla jsem také několika výcviky a absolvovala řadu kurzů, např. dva roky výviku Psychoterapie v postmoderně, Sociálně psychologický výcvik,, kurzy projektivních diagnostických metod (Kresba postavy, Baumtest, Lüscherův barvový test, Handtest), Akreditovaný kurz grafologie, Akreditovaný kurz relaxačních technik, Arteterapie, Krizová intervence pro poradce BKB, Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny, Rodinné mapy, Práce s časovou osou, Nenásilná komunikace aj.

Zájmy a koníčky

Mám ráda literaturu, sebevzdělávání a výtvarné umění, ráda objevuji nová místa, nové myšlenky a inspirace a těší mě být ve společnosti blízkých lidí. Jsem také matkou dcery Magdaleny.

Praxe a stáže

od 2018 – lektorka nenásilné komunikace a dalších seminářů pro rodiče a učitele, individuální konzultace (poradenství a terapie)

2018-2023 – vedení komunitní školy Koventinka

2017-2022 – externí lektorka Attavena, o. p. s.

od 2014 – lektorka kurzů Zkušeností k respektování a dalších seminářů pro rodiče, učitele, pěstouny

od 2017 – externí lektorka Attavena, o. p. s.

od 2014 – lektorka kurzů Zkušeností k respektování a dalších seminářů pro rodiče a učitele

od 2012 – soukromé psychologické poradenství a vedení rodičovských skupin

2012–2014 – lektorka kurzů Respektovat a být respektován – Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání

2012–2015 – občanské sdružení Domus – psychologické poradenství a vedení rodičovských skupin, vzdělávání pěstounů

2010–2012 – společnost Člověk v tísni, o. p. s. – program Jeden svět na školách – redaktorka a jazyková korektorka příruček

2008–2009 – nakladatelství GRADA Publishing – jazyková korektorka

2005–2010 – nakladatelství REBO PRODUCTIONS CZ – jazyková korektorka

2003–2008 – SOŠ prof. Švejcara – učitelka, školní psycholožka

2003–2005 – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – psycholožka

2002–2005 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení psychologické a sociální pomoci pro ženy a matky – odborná stáž (psycholožka); vedení klientských skupin

2001–2005 – Bílý kruh bezpečí – dobrovolná psychologická poradkyně

1998 – Linka dětské pomoci – odborná stáž – telefonická konzultantka

1998 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení psychologické a sociální pomoci pro ženy a matky – praxe (sociální pracovnice)

Mgr. Eva Mikešová | psychoterapie | Plzeň
Mgr. Eva Mikešová

Vzdělání

1998–2004 – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor učitelství pro SŠ: psychologie – český jazyk

1995–1998 – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor sociální práce

Kurzy a výcviky

od 2020 – psychoterapeutický výcvik Psychoterapie v postmoderně – Gaudia Institut – pětiletý psychoterapeutický výcvik certifikovaný ČAP

2019 – Přijetí konfliktu – lektor Jared Finkelstein2019 – Léčení zranění naší výchovy – lektor Jared Finkelstein

2018 – Nenásilná komunikace pro soucitné školy a třídy – lektor Jared Finkelstein

2018 – Nenásilná komunikace – aby děti a rodiče mohli vzkvétat – lektor Jared Finkelstein2017 – Sebepřijetí všech mých já – lektor Jared Finkelstein

2014 – Nenásilná komunikace – lektor Peter Kukliš (Life at work Slovakia)

2013 – Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů – Proutek

2013 – Práce s časovou osou – Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny – lektoři: MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková

2012 – Rodinné mapy: sociální anamnéza a sociální diagnostika rodiny (akreditovaný vzdělávací program)

2012 – Kurz efektivního rodičovství

2011–2012 – Respektovat a být respektován (akreditovaný kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – lektorský výcvik

2003 – Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny – integrující přístup v práci s rodinou – lektorka PhDr. H. Vyhnálková

2003 – Handtest (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman

2003 – Využití projektivních technik v praxi – lektor PhDr. Z. Altman

2003 – Lüscherův barvový test (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman

2003 – Krizová intervence pro poradce BKB; Domácí násilí – lektorka Doc. PhDr. L. Čírtková

2003 – Akreditovaný kurz relaxačních technik – lektorka Mgr. K. Bobysudová

2002 – Kresba postavy (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman

2002 – Baum test (projektivní diagnostická metoda) – lektorka PaedDr. M. Mašková

2002 – Arteterapie – PF ZČU – lektor Mgr. V. Blažek

2001 – Kurz komunikačních dovedností – PF ZČU v Plzni

2001 – Sociálně psychologický výcvik – PF ZČU v Plzni

2000–2001 – Akreditovaný kurz grafologie (zaměření na personalistiku) – lektorka PaedDr. M. Mašková1999 – Výcvik pro lektory primární prevence k problematice návykových látek a závislostí – Centrum protidrogové prevence a terapie v Plzni

Eva Mikešová - štěstí v komponované rodině
Psychoterapie a psychologické poradenství v Plzni