Mgr. Eva Mikešová | Psychoterapie Plzeň

Jsem lektorkou seminářů na téma respektujícího přístupu a nenásilné komunikace, poskytuji psychoterapii a  poradenství v oblasti výchovy a partnerských vztahů a vedu rodičovské skupiny. Jsem také spoluzakladatelkou Plzeňské komunitní školy Koventinka.

Mgr. Eva Mikešová | psychoterapie a psychologické poradenství
Psychologické poradenství Mgr. Eva Mikešová

Moje studium a vzdělání

Vystudovala jsem psychologii a český jazyk na ZČU v Plzni, procházím pětiletým psychoterapeutickým výcvikem Psychoterapie v postmoderně a absolvovala jsem řadu kurzů, např. Sociálně psychologický výcvik, kurzy projektivních diagnostických metod (Kresba postavy, Baumtest, Lüscherův barvový test, Handtest), Akreditovaný kurz grafologie, Akreditovaný kurz relaxačních technik, Arteterapie, Krizová intervence pro poradce BKB, Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny, Rodinné mapy, Práce s časovou osou, Nenásilná komunikace aj.

Zájmy a koníčky

Mám ráda literaturu, sebevzdělávání a výtvarné umění, ráda objevuji nová místa, nové myšlenky a inspirace a těší mě být ve společnosti blízkých lidí. Jsem také matkou dcery Magdaleny.

Praxe a stáže

od 2017 – externí lektorka Attavena, o. p. s.

od 2014 – lektorka kurzů Zkušeností k respektování a dalších seminářů pro rodiče a učitele

od 2012 – soukromé psychologické poradenství a vedení rodičovských skupin

2012–2014 – lektorka kurzů Respektovat a být respektován – Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání

2012–2015 – občanské sdružení Domus – psychologické poradenství a vedení rodičovských skupin, vzdělávání pěstounů

2010–2012 – společnost Člověk v tísni, o. p. s. – program Jeden svět na školách – redaktorka a jazyková korektorka příruček

2008–2009 – nakladatelství GRADA Publishing – jazyková korektorka

2005–2010 – nakladatelství REBO PRODUCTIONS CZ – jazyková korektorka

2003–2008 – SOŠ prof. Švejcara – učitelka, školní psycholožka

2003–2005 – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – psycholožka

2002–2005 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení psychologické a sociální pomoci pro ženy a matky – odborná stáž (psycholožka); vedení klientských skupin

2001–2005 – Bílý kruh bezpečí – dobrovolná psychologická poradkyně

1998 – Linka dětské pomoci – odborná stáž – telefonická konzultantka

1998 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení psychologické a sociální pomoci pro ženy a matky – praxe (sociální pracovnice)

Mgr. Eva Mikešová | psycholožka | Plzeň
Mgr. Eva Mikešová

Vzdělání

1998–2004 – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor učitelství pro SŠ: psychologie – český jazyk

1995–1998 – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor sociální práce

Kurzy a výcviky

od 2020 – psychoterapeutický výcvik Psychoterapie v postmoderně – Gaudia Institut – pětiletý psychoterapeutický výcvik certifikovaný ČAP

2019 – Přijetí konfliktu – lektor Jared Finkelstein2019 – Léčení zranění naší výchovy – lektor Jared Finkelstein

2018 – Nenásilná komunikace pro soucitné školy a třídy – lektor Jared Finkelstein

2018 – Nenásilná komunikace – aby děti a rodiče mohli vzkvétat – lektor Jared Finkelstein2017 – Sebepřijetí všech mých já – lektor Jared Finkelstein

2014 – Nenásilná komunikace – lektor Peter Kukliš (Life at work Slovakia)

2013 – Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů – Proutek

2013 – Práce s časovou osou – Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny – lektoři: MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková

2012 – Rodinné mapy: sociální anamnéza a sociální diagnostika rodiny (akreditovaný vzdělávací program)

2012 – Kurz efektivního rodičovství

2011–2012 – Respektovat a být respektován (akreditovaný kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – lektorský výcvik

2003 – Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny – integrující přístup v práci s rodinou – lektorka PhDr. H. Vyhnálková

2003 – Handtest (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman

2003 – Využití projektivních technik v praxi – lektor PhDr. Z. Altman

2003 – Lüscherův barvový test (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman

2003 – Krizová intervence pro poradce BKB; Domácí násilí – lektorka Doc. PhDr. L. Čírtková

2003 – Akreditovaný kurz relaxačních technik – lektorka Mgr. K. Bobysudová

2002 – Kresba postavy (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman

2002 – Baum test (projektivní diagnostická metoda) – lektorka PaedDr. M. Mašková

2002 – Arteterapie – PF ZČU – lektor Mgr. V. Blažek

2001 – Kurz komunikačních dovedností – PF ZČU v Plzni

2001 – Sociálně psychologický výcvik – PF ZČU v Plzni

2000–2001 – Akreditovaný kurz grafologie (zaměření na personalistiku) – lektorka PaedDr. M. Mašková1999 – Výcvik pro lektory primární prevence k problematice návykových látek a závislostí – Centrum protidrogové prevence a terapie v Plzni

Eva Mikešová - štěstí v komponované rodině
Psychoterapie a psychologické poradenství v Plzni