od bydliště, dostupnost (MHD apod.)

vegetariánské, výběr z jídel, sladkosti

hlavně učitelů k dětem, ale i naopak