PF 2022

PF 2022

Přeji vám krásné a poklidné Vánoce a nám všem do roku 2022 přeji, aby slova „odpovědnost“ a „svoboda“ znovu nabyla svých původních významů a abychom neztratili pocit sounáležitosti ani důvěru a lásku.

V příštím roce se můžeme potkat na některém ze seminářů a workshopů pro veřejnost.

Těším se na viděnou! 🙂