Mgr. Eva Mikešová - psychoterapie logo
Seminář | Práce s konfliktem

Seminář

Práce s konfliktem

Většina lidí se konfliktu buď snaží vyhnout, nebo se snaží vyhrát za každou cenu. Oba přístupy mohou mít fatální následky pro vztahy. Zvu vás na workshop, kde se můžete naučit dívat se na konflikt zcela jiným způsobem. Vnímat ho jako příležitost ke zlepšení vztahů, ne jako ohrožení. 
Při konfliktu nemusíme s druhými bojovat, ani obětovat to, co je pro nás důležité. Nedorozumění s lidmi můžeme proměnit v porozumění a zvýšení pocitu sounáležitosti.

Komu je seminář určen

účastníkům, kteří již mají nějakou zkušenost s nenásilnou komunikací (např. absolvovali seminář Jak rozvíjet emoční inteligenci)

všem, kteří pracují s lidmi, narážejí na bariéry v komunikaci a chtějí se s ostatními domluvit

všem, kteří chtějí lépe porozumět sobě, svému partnerovi, svým dětem…

Obsah semináře

proč se snažíme konfliktu vyhnout či v něm vyhrát

kdy může být konflikt přínosem pro vztah

význam naslouchání a sdělování potřeb

schopnost slyšet, co skutečně druhý v konfliktu sděluje

Co si odnesete

porozumění sama sobě – svému přístupu ke konfliktním situacím

komunikační dovednosti umožňující zlepšení komunikace s druhými

praktické zkušenosti s efektivním přístupem ke konfliktu (trénink komunikace)