Mgr. Eva Mikešová - psychoterapie logo

Životopis | Mgr. Eva Mikešová

Praxe a stáže

od 2017 – externí lektorka – Attavena, o. p. s.
od 2014 – lektorka kurzů Zkušeností k respektování a dalších seminářů pro rodiče a učitele
od 2012 – soukromé psychologické poradenství a vedení rodičovských skupin
2012–2014 – lektorka kurzů Respektovat a být respektován – Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
2012–2015 – občanské sdružení Domus – psychologické poradenství a vedení rodičovských skupin, vzdělávání pěstounů
2010–2012 – společnost Člověk v tísni, o. p. s. – program Jeden svět na školách – redaktorka a jazyková korektorka příruček
2008–2009 – nakladatelství GRADA Publishing – jazyková korektorka
2005–2010 – nakladatelství REBO PRODUCTIONS CZ – jazyková korektorka
2003–2008 – SOŠ prof. Švejcara – učitelka, školní psycholožka
2003–2005 – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – psycholožka
2002–2005 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení psychologické a sociální pomoci pro ženy a matky – odborná stáž (psycholožka); vedení klientských skupin 2001–2005 – Bílý kruh bezpečí – dobrovolná psychologická poradkyně
1998 – Linka dětské pomoci – odborná stáž – telefonická konzultantka
1998 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení psychologické a sociální pomoci pro ženy a matky – praxe (sociální pracovnice)

Vzdělání

1998–2004 – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor učitelství pro SŠ: psychologie – český jazyk
1995–1998 – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor sociální práce

Kurzy a výcviky

od 2020 – psychoterapeutický výcvik Psychoterapie v postmoderně – Gaudia Institut – pětiletý psychoterapeutický výcvik certifikovaný ČAP
2019 – Přijetí konfliktu – lektor Jared Finkelstein2019 – Léčení zranění naší výchovy – lektor Jared Finkelstein
2018 – Nenásilná komunikace pro soucitné školy a třídy – lektor Jared Finkelstein
2018 – Nenásilná komunikace – aby děti a rodiče mohli vzkvétat – lektor Jared Finkelstein2017 – Sebepřijetí všech mých já – lektor Jared Finkelstein
2014 – Nenásilná komunikace – lektor Peter Kukliš (Life at work Slovakia)
2013 – Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů – Proutek
2013 – Práce s časovou osou – Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny – lektoři: MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková
2012 – Rodinné mapy: sociální anamnéza a sociální diagnostika rodiny (akreditovaný vzdělávací program)
2012 – Kurz efektivního rodičovství
2011–2012 – Respektovat a být respektován (akreditovaný kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – lektorský výcvik
2003 – Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny – integrující přístup v práci s rodinou – lektorka PhDr. H. Vyhnálková
2003 – Handtest (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman
2003 – Využití projektivních technik v praxi – lektor PhDr. Z. Altman
2003 – Lüscherův barvový test (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman
2003 – Krizová intervence pro poradce BKB; Domácí násilí – lektorka Doc. PhDr. L. Čírtková
2003 – Akreditovaný kurz relaxačních technik – lektorka Mgr. K. Bobysudová
2002 – Kresba postavy (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman
2002 – Baum test (projektivní diagnostická metoda) – lektorka PaedDr. M. Mašková
2002 – Arteterapie – PF ZČU – lektor Mgr. V. Blažek
2001 – Kurz komunikačních dovedností – PF ZČU v Plzni
2001 – Sociálně psychologický výcvik – PF ZČU v Plzni
2000–2001 – Akreditovaný kurz grafologie (zaměření na personalistiku) – lektorka PaedDr. M. Mašková1999 – Výcvik pro lektory primární prevence k problematice návykových látek a závislostí – Centrum protidrogové prevence a terapie v Plzni

Nabízím

Psychologické poradenství
Individuální konzultace
Párové konzultace
Semináře
On-line poradenství

Nebuďte sami na problémy