Seminář | Práce s konfliktem | Písek

Seminář - Práce s konfliktem

Termín Čas
19. 9. 2020 10 – 17
Volná místa Cena
ano 980 Kč
Kde: Písek, Fazole – rodinné centrum s prvky Montessori, Sedláčkova 472
Přihlášky: rcfazole@gmail.com

Většina lidí se konfliktu buď snaží vyhnout, nebo se snaží vyhrát za každou cenu. Oba přístupy mohou mít fatální následky pro vztahy.

Zvu Vás na workshop, kde se můžete naučit dívat se na konflikt zcela jiným způsobem. Vnímat ho jako příležitost ke zlepšení vztahů, ne jako ohrožení.
Při konfliktu nemusíme s druhými bojovat, ani obětovat to, co je pro nás důležité. Nedorozumění s lidmi můžeme proměnit v porozumění a zvýšení pocitu sounáležitosti.

Seminář je určen účastníkům, kteří již mají nějakou zkušenost s nenásilnou komunikací.