Mgr. Eva Mikešová | Psycholožka Plzeň

Řešíte složitou životní událost a potřebujete pomoc? Můžete se na mě obrátit…

Ráda bych se vám nejdříve představila. Jsem lektorkou seminářů na téma respektujícího přístupu a nenásilné komunikace, poskytuji poradenství v oblasti výchovy a partnerských vztahů a vedu rodičovské skupiny. Jsem také spoluzakladatelkou Plzeňské komunitní školy Koventinka. Kompletní profesní životopis v datech si můžete prohlédnout zde. 

Eva Mikešová | psychologické poradenství Plzeň

Psychologické poradenství Plzeň | Semináře | Individuální konzultace | Párové konzultace | Psycholožka online | Psychologická pomoc | Psycholožka Plzeň | Psychologie | Mgr. Eva Mikešová

Vycházím zejména z Nenásilné komunikace, tedy konceptu, který klade důraz na vnímání vlastní pocitů a potřeb i pocitů a potřeb druhých, pochopení toho, proč něco děláme či říkáme – a proč právě tímto způsobem (a zda to je pro náš život užitečné).

Často se setkávám s tím, že návody a techniky bez změny postoje vedou k frustraci, „že nám to nefunguje“. Proto se při své práci zaměřuji na trvalou změnu přístupu ve vztazích k sobě samým i k druhým, která následně vede i ke změně vzorců chování a komunikace.

Provázím klienty tak, aby si dokázali správné odpovědi nalézt sami v sobě a nemuseli se obracet na autority pro správnou odpověď.

Eva Mikešová psycholožka Plzeň

 

V letech 2012–2013 jsem byla lektorkou kurzů Respektovat a být respektován, šest let jsem působila na střední škole jako učitelka a školní psycholožka; jako psycholožka jsem také pracovala několik let v azylovém domě pro matky s dětmi a v Bílém kruhu bezpečí.

Nabízím Vám psychologickou pomoc především při řešení problémů ve vztazích a v komunikaci.  A to jak výchovných problémů s dětmi, tak partnerských neshod. Co všechno můžete očekávat?

Eva Mikešová | Psychologické poradenství a semináře Plzeň

Absolvovala jsem studium psychologie a českého jazyka na ZČU v Plzni a dále řadu kurzů, např. Sociálně psychologický výcvik, kurzy projektivních diagnostických metod (Kresba postavy, Baumtest, Lüscherův barvový test, Handtest), Akreditovaný kurz grafologie, Akreditovaný kurz relaxačních technik, Arteterapie, Krizová intervence pro poradce BKB, Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny, Rodinné mapy, Práce s časovou osou, Nenásilná komunikace aj.

Mám ráda literaturu, sebevzdělávání a výtvarné umění, ráda objevuji nová místa, nové myšlenky a inspirace a těší mě být ve společnosti blízkých lidí. Jsem také matkou dcery Magdaleny.

Mgr. Eva Mikešová s dcerou Magdalenou | psychologické poradenství