Mgr. Eva Mikešová - psychoterapie logo

Psychoterapie a psychologické poradenství Plzeň

Mgr. Eva Mikešová

Jsem lektorkou seminářů na téma respektujícího přístupu a nenásilné komunikace, poskytuji psychoterapii a  poradenství v oblasti výchovy a partnerských vztahů a vedu rodičovské skupiny. Jsem také spoluzakladatelkou Plzeňské komunitní školy Koventinka.

Mgr. Eva Mikešová | psycholožka a psychologické poradenství Plzeň
Mgr. Eva Mikešová | psychologické poradenství | psycholožka

Moje studium a vzdělání

Vystudovala jsem psychologii a český jazyk na ZČU v Plzni, procházím pětiletým psychoterapeutickým výcvikem Psychoterapie v postmoderně a absolvovala jsem řadu kurzů, např. Sociálně psychologický výcvik, kurzy projektivních diagnostických metod (Kresba postavy, Baumtest, Lüscherův barvový test, Handtest), Akreditovaný kurz grafologie, Akreditovaný kurz relaxačních technik, Arteterapie, Krizová intervence pro poradce BKB, Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny, Rodinné mapy, Práce s časovou osou, Nenásilná komunikace aj.

Zájmy a koníčky

Mám ráda literaturu, sebevzdělávání a výtvarné umění, ráda objevuji nová místa, nové myšlenky a inspirace a těší mě být ve společnosti blízkých lidí. Jsem také matkou dcery Magdaleny.

Nabízím psychoterapii, psychologické poradenství a semináře

psychoterapie plzen psycholog mikesova | Psychologické poradenství
Psychoterapie a psychologické poradenství Plzeň

Praxe a stáže

 • od 2017 – externí lektorka – Attavena, o. p. s.
 • od 2014 – lektorka kurzů Zkušeností k respektování a dalších seminářů pro rodiče a učitele
 • od 2012 – soukromé psychologické poradenství a vedení rodičovských skupin
 • 2012–2014 – lektorka kurzů Respektovat a být respektován – Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
 • 2012–2015 – občanské sdružení Domus – psychologické poradenství a vedení rodičovských skupin, vzdělávání pěstounů
 • 2010–2012 – společnost Člověk v tísni, o. p. s. – program Jeden svět na školách – redaktorka a jazyková korektorka příruček
 • 2008–2009 – nakladatelství GRADA Publishing – jazyková korektorka
 • 2005–2010 – nakladatelství REBO PRODUCTIONS CZ – jazyková korektorka
 • 2003–2008 – SOŠ prof. Švejcara – učitelka, školní psycholožka
 • 2003–2005 – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – psycholožka
 • 2002–2005 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení psychologické a sociální pomoci pro ženy a matky – odborná stáž (psycholožka); vedení klientských skupin
 • 2001–2005 – Bílý kruh bezpečí – dobrovolná psychologická poradkyně
 • 1998 – Linka dětské pomoci – odborná stáž – telefonická konzultantka
 • 1998 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení psychologické a sociální pomoci pro ženy a matky – praxe (sociální pracovnice)
Mgr. Eva Mikešová | psycholožka | Plzeň
Mgr. Eva Mikešová | psycholožka | Plzeň

Vzdělání

1998–2004 – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor učitelství pro SŠ: psychologie – český jazyk
1995–1998 – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor sociální práce

Kurzy a výcviky

 • od 2020 – psychoterapeutický výcvik Psychoterapie v postmoderně – Gaudia Institut – pětiletý psychoterapeutický výcvik certifikovaný ČAP
 • 2019 – Přijetí konfliktu – lektor Jared Finkelstein2019 – Léčení zranění naší výchovy – lektor Jared Finkelstein
 • 2018 – Nenásilná komunikace pro soucitné školy a třídy – lektor Jared Finkelstein
 • 2018 – Nenásilná komunikace – aby děti a rodiče mohli vzkvétat – lektor Jared Finkelstein2017 – Sebepřijetí všech mých já – lektor Jared Finkelstein
 • 2014 – Nenásilná komunikace – lektor Peter Kukliš (Life at work Slovakia)
 • 2013 – Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů – Proutek
 • 2013 – Práce s časovou osou – Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny – lektoři: MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková
 • 2012 – Rodinné mapy: sociální anamnéza a sociální diagnostika rodiny (akreditovaný vzdělávací program)
 • 2012 – Kurz efektivního rodičovství
 • 2011–2012 – Respektovat a být respektován (akreditovaný kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – lektorský výcvik
 • 2003 – Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny – integrující přístup v práci s rodinou – lektorka PhDr. H. Vyhnálková
 • 2003 – Handtest (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman
 • 2003 – Využití projektivních technik v praxi – lektor PhDr. Z. Altman
 • 2003 – Lüscherův barvový test (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman
 • 2003 – Krizová intervence pro poradce BKB; Domácí násilí – lektorka Doc. PhDr. L. Čírtková
 • 2003 – Akreditovaný kurz relaxačních technik – lektorka Mgr. K. Bobysudová
 • 2002 – Kresba postavy (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman
 • 2002 – Baum test (projektivní diagnostická metoda) – lektorka PaedDr. M. Mašková
 • 2002 – Arteterapie – PF ZČU – lektor Mgr. V. Blažek
 • 2001 – Kurz komunikačních dovedností – PF ZČU v Plzni
 • 2001 – Sociálně psychologický výcvik – PF ZČU v Plzni
 • 2000–2001 – Akreditovaný kurz grafologie (zaměření na personalistiku) – lektorka PaedDr. M. Mašková1999 – Výcvik pro lektory primární prevence k problematice návykových látek a závislostí – Centrum protidrogové prevence a terapie v Plzni
Eva Mikešová - štěstí v komponované rodině
Psychoterapie a psychologické poradenství | Mgr. Eva Mikešová
Nabízím

Psychologické poradenství
Individuální konzultace
Párové konzultace
Semináře
On-line poradenství

Nebuďte sami na problémy