Mgr. Eva Mikešová - psychoterapie logo

Reference seminářů | Psychoterapie a psychologické poradenství

Spolupracuji se státními i soukromými organizacemi

Anonymní reference od klientů

„Každý večer na kurzu nastartoval kopu vnitřních otázek týkajících se mého minulého i současného života. Naštěstí přicházely i odpovědi… Jsem v zajetí návyků, které se většinou mého života usazovaly kdesi hluboko v mé hlavě a zautomatizovaly se. Staly se silným soupeřem mé snahy o změnu. Mým cílem je zklidnit svůj život, naučit se pečlivě pozorovat, více naslouchat než mluvit…“


„Vím, že jsem se rozhodla správně a respektující přístup je mým životním postojem, který si chci dále prohlubovat a předávat i svému okolí.“

„Kurz mi poskytl uvolnění – jakoby se postupně osvobozuji od předsudků.“


„Díky kurzu jsem získala komplexnější náhled na respektující přístup a prakticky si vyzkoušela některé jeho prostředky, měla jsem možnost zažít velmi cennou hlubší reflexi za pomoci výborné skupiny, mohla jsem s ostatními sdílet a nechat se jimi obohacovat. Více jsem pak začala přemýšlet nad tím, co v komunikaci používám i jak se vyrovnávám s komunikačními styly ostatních.“

„Během celého kurzu se měnil a utvářel nový postoj hlavně ke mně samotné, ale i k manželovi, dceři, matce… Více přemýšlím o jednání svém i druhých, snažím se porozumět, naslouchat, empatizovat… Malý úspěch následuje řadu neúspěchu, ale cítím, že tohle je cesta, která dává smysl. A jsem šťastná, že žít se dá i bez trestů!“


„Líbilo se mi, že kurz není veden přednáškovou formou, že jsou zapojeni účastníci, každý má prostor pro vyjádření.“

„Popravdě jsem na začátku kurzu moc nevěřila, že lze eliminovat odměny a tresty, protože jsme se o nich jakožto o „zpevňování“ v raném dětství učili i na fakultě a zažila jsem je i ve školní praxi, kde o jakékoliv alternativě nemohla být ani řeč. Postupně jsem však došla k názoru, že skutečně existuje alternativa a opravdu nemusím jít ve stopách svých rodičů a starších kolegů.“

„Oceňuji naprosto profesionální přístup lektorek, promyšlenou a dokonale strukturovanou výstavbu seminářů a čas naplněný smysluplnými činnostmi. S něčím podobným jsem se kromě jediné výjimky nesetkala za celou dobu studia.“

„Na kurz jsem začala chodit kvůli problémům s dcerou, chtěla jsem ovlivnit její chování a působit na ní tak, aby se změnila. Během společných večerů jsem zjistila, že to není jen o ní; čím dál tím více jsem viděla chyby, které dělám nejen já, ale i okolí, a pochopila jsem nutnost změnit sama sebe.“


„Na seminářích oceňuji jejich srozumitelnost – znám některé knihy, ale kurz byl pro mě přínosnější a příjemnější.“

„Používala jsem vše, co jsem slyšela od své matky i v okolí, tedy zákazy, příkazy, výhrůžky, bohužel i fyzické tresty. Autoritativní model však začal poměrně brzy selhávat. Začala jsem cítit, že to je špatně, ale nevěděla jsem, jak to dělat jinak. Nyní to vím a snažím se doma o změnu. Často se však vracím do starých kolejí, už však vím, že jsou i jiné, novější, po který se jezdí lépe. Děkuji.“


„Díky kurzu jsem pochopila, že respektující přístup má smysl, že se nemusím stydět za to, že ho aplikuji. Je krásné vidět, že mohu rozvíjet osobnost svých dětí, neupírat jim jejich pocity, názory, radost ze života…“

„Během kurzu jsem více pochopila samu sebe a uvědomila jsem si, co mi v životě chybělo. Nyní jsem schopná uvědomovat si, co říkám a jak se chovám. Ujistila jsem se, že toto je cesta, kterou chci s rodinou jít.“


„Nejvíce si cením možnosti se s důvěrou otevřít. Moc děkuji za to, že jsem prostřednictvím vašeho kurzu mohla přijít na to, co mi v životě chybělo – že mám potřeby a moje okolí také… Je na čase uspokojovat svoje potřeby, abych mohla být šťastná, a zároveň vnímat potřeby ostatních.“

„V průběhu kurzu jsem postupně začala aplikovat respektující komunikaci a byla jsem až šokovaná tím, jak se změnilo chování dcerky. Je jí teprve 1,5 roku, takže jsem předpokládala, že mi možná ani nebude rozumět, překvapilo mě, jak skvěle reagovala.“


„Kurz na mě moc zapůsobil. Uvědomila jsem si spoustu věcí – jinak dnes slyším, jak lidé mluví, i jak mluvím já sama. Bohužel se mi ne vždy daří zvolit vhodnější slova. Přemýšlím pak ale o tom a opravím se nebo omluvím.“

Nabízím

Psychologické poradenství
Individuální konzultace
Párové konzultace
Semináře
On-line poradenství

Nebuďte sami na problémy