Psychoterapie Plzeň | Psychologické poradenství v Plzni

Psycholožka a psychoterapeut
Mgr. Eva Mikešová

Jsem lektorkou seminářů na téma respektujícího přístupu a nenásilné komunikace, poskytuji psychoterapii a  poradenství v oblasti výchovy a partnerských vztahů a vedu rodičovské skupiny. Jsem také spoluzakladatelkou Plzeňské komunitní školy Koventinka.

Evou Mikešová | Eva Klapka Koutová | psychologické poradenství
S Evou Mikešovou si popovídala Eva Klapka Koutová.

Moje studium psychoterapie, psychologie a další vzdělání

Vystudovala jsem psychologii a český jazyk na ZČU v Plzni, procházím pětiletým psychoterapeutickým výcvikem Psychoterapie v postmoderně a absolvovala jsem řadu kurzů, např. Sociálně psychologický výcvik, kurzy projektivních diagnostických metod (Kresba postavy, Baumtest, Lüscherův barvový test, Handtest), Akreditovaný kurz grafologie, Akreditovaný kurz relaxačních technik, Arteterapie, Krizová intervence pro poradce BKB, Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny, Rodinné mapy, Práce s časovou osou, Nenásilná komunikace aj.

Zajímám se nejen o psychoterapii

Mám ráda literaturu, sebevzdělávání a výtvarné umění, ráda objevuji nová místa, nové myšlenky a inspirace a těší mě být ve společnosti blízkých lidí. Jsem také matkou dcery Magdaleny.

 

Rizika odměn a trestů - Mgr. Eva Mikešová
Mgr. Eva Mikešová | psycholožka | psychoterapie | Plzeň | Ráda se s Vámi setkám ve své pracovně

Praxe a stáže

od 2017 – externí lektorka – Attavena, o. p. s.
od 2014 – lektorka kurzů Zkušeností k respektování a dalších seminářů pro rodiče a učitele
od 2012 – soukromé psychologické poradenství a vedení rodičovských skupin
2012–2014 – lektorka kurzů Respektovat a být respektován – Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
2012–2015 – občanské sdružení Domus – psychologické poradenství a vedení rodičovských skupin, vzdělávání pěstounů
2010–2012 – společnost Člověk v tísni, o. p. s. – program Jeden svět na školách – redaktorka a jazyková korektorka příruček
2008–2009 – nakladatelství GRADA Publishing – jazyková korektorka
2005–2010 – nakladatelství REBO PRODUCTIONS CZ – jazyková korektorka
2003–2008 – SOŠ prof. Švejcara – učitelka, školní psycholožka
2003–2005 – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – psycholožka
2002–2005 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení psychologické a sociální pomoci pro ženy a matky – odborná stáž (psycholožka); vedení klientských skupin 2001–2005 – Bílý kruh bezpečí – dobrovolná psychologická poradkyně
1998 – Linka dětské pomoci – odborná stáž – telefonická konzultantka
1998 – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení psychologické a sociální pomoci pro ženy a matky – praxe (sociální pracovnice)

Vzdělání

1998–2004 – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor učitelství pro SŠ: psychologie – český jazyk
1995–1998 – Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor sociální práce

Kurzy a výcviky

od 2020 – psychoterapeutický výcvik Psychoterapie v postmoderně – Gaudia Institut – pětiletý psychoterapeutický výcvik certifikovaný ČAP
2019 – Přijetí konfliktu – lektor Jared Finkelstein2019 – Léčení zranění naší výchovy – lektor Jared Finkelstein
2018 – Nenásilná komunikace pro soucitné školy a třídy – lektor Jared Finkelstein
2018 – Nenásilná komunikace – aby děti a rodiče mohli vzkvétat – lektor Jared Finkelstein2017 – Sebepřijetí všech mých já – lektor Jared Finkelstein
2014 – Nenásilná komunikace – lektor Peter Kukliš (Life at work Slovakia)
2013 – Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů – Proutek
2013 – Práce s časovou osou – Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny – lektoři: MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková
2012 – Rodinné mapy: sociální anamnéza a sociální diagnostika rodiny (akreditovaný vzdělávací program)
2012 – Kurz efektivního rodičovství
2011–2012 – Respektovat a být respektován (akreditovaný kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – lektorský výcvik
2003 – Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny – integrující přístup v práci s rodinou – lektorka PhDr. H. Vyhnálková
2003 – Handtest (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman
2003 – Využití projektivních technik v praxi – lektor PhDr. Z. Altman
2003 – Lüscherův barvový test (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman
2003 – Krizová intervence pro poradce BKB; Domácí násilí – lektorka Doc. PhDr. L. Čírtková
2003 – Akreditovaný kurz relaxačních technik – lektorka Mgr. K. Bobysudová
2002 – Kresba postavy (projektivní diagnostická metoda) – lektor PhDr. Z. Altman
2002 – Baum test (projektivní diagnostická metoda) – lektorka PaedDr. M. Mašková
2002 – Arteterapie – PF ZČU – lektor Mgr. V. Blažek
2001 – Kurz komunikačních dovedností – PF ZČU v Plzni
2001 – Sociálně psychologický výcvik – PF ZČU v Plzni
2000–2001 – Akreditovaný kurz grafologie (zaměření na personalistiku) – lektorka PaedDr. M. Mašková1999 – Výcvik pro lektory primární prevence k problematice návykových látek a závislostí – Centrum protidrogové prevence a terapie v Plzni

Eva Mikešová - štěstí v komponované rodině
Psychoterapie a psychologické poradenství | Mgr. Eva Mikešová

Psychologická poradna a psychologické poradenství Plzeň