podpurna rodicovska skupina plzen 1 | Psychologické poradenství

Uzavřená skupina

Podpůrná rodičovská skupina

Jedná se o uzavřenou skupinu (tzn. v průběhu jednoho běhu se nemůže nikdo další přidat) osmi účastníků, kde nejsou předem dána žádná témata (výjimkou je, pokud si o nějaké téma účastníci sami řeknou), ale při každém setkání vycházíme z aktuálních zakázek.

Od 12. 1. 2022

Totem Plzeň
  • Kaznějovská 51
  • Vždy od 16:30 do 19:45
  • Obsazeno
  • Cena 2750 Kč

Termíny setkání

středy
  • 12. ledna 2022
  • 2. února 2022
  • 9. března 2022
  • 13. dubna 2022
  • 4. května 2022

Sdílení s ostatními

S jednotlivými tématy pracujeme dle principů Nenásilné komunikace tak, abychom neustále trénovali uvědomování si vlastním pocitů potřeb a odhadování potřeb druhých.

Vypsané semináře pro rok 2023
Seminář Jak na konflikt

Práce s konfliktem | Seminář

Seminář Práce s konfliktem Většina lidí se konfliktu buď snaží vyhnout, nebo se snaží vyhrát za každou cenu. Oba přístupy mohou mít fatální následky pro