Eva Mikešová - spolupracující s organizací KCV

Mgr. Eva Mikešová psychologické poradenství | psychoterapeut Plzeň

Nabízím Vám pomoc především při řešení problémů ve vztazích a v komunikaci, a to jak výchovných problémů s dětmi, tak partnerských neshod prostřednictvím individuálních konzultací nebo seminářů.

Jako psychoterapeutka se zabývám individuálním poradenstvím a také lektoruji semináře pro veřejnost. Můžete se na mě obrátit s každým problémem, který narušuje vaši osobní pohodu nebo chcete-li se zabývat vlastním sebepoznáním a osobním rozvojem.

Často se setkávám s tím, že návody a techniky bez změny postoje vedou k frustraci, „že nám to nefunguje“. Proto se při své práci zaměřuji na trvalou změnu přístupu ve vztazích k sobě samým i k druhým, která následně vede i ke změně vzorců chování a komunikace.

Vycházím zejména z Nenásilné komunikace, tedy konceptu, který klade důraz na vnímání vlastní pocitů a potřeb i pocitů a potřeb druhých, pochopení toho, proč něco děláme či říkáme – a proč právě tímto způsobem (a zda to je pro náš život užitečné).

Věřím, že každý si nosí to nejlepší řešení své situace sám v sobě, ale je třeba mu ho pomoci objevit.

Mgr. Eva Mikešová psychologické poradenství
Kurzy a semináře na míru | Online nebo prezenčně

Semináře

Mgr. Eva Mikešová

Jsem lektorkou seminářů na téma respektujícího přístupu a nenásilné komunikace, poskytuji poradenství v oblasti výchovy a partnerských vztahů a vedu rodičovské skupiny. Jsem také spoluzakladatelkou Plzeňské komunitní školy Koventinka.