test

Jsem lektorkou seminářů na téma respektujícího přístupu a komunikace, poskytuji poradenství v oblasti výchovy a partnerských vztahů a vedu rodičovské skupiny. Jsem také spoluzakladatelkou plzeňské komunitní školy Koventinka.

V letech 2012–2013 jsem byla lektorkou kurzů Respektovat a být respektován, šest let jsem působila na střední škole jako učitelka a školní psycholožka; jako psycholožka jsem také pracovala několik let v azylovém domě pro matky s dětmi a v Bílém kruhu bezpečí.

Absolvovala jsem studium psychologie a českého jazyka na ZČU v Plzni a dále řadu kurzů, např. Sociálně psychologický výcvik, kurzy projektivních diagnostických metod (Kresba postavy, Baumtest, Lüscherův barvový test, Handtest), Akreditovaný kurz grafologie, Akreditovaný kurz relaxačních technik, Arteterapie, Krizová intervence pro poradce BKB, Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny, Rodinné mapy, Práce s časovou osou, Nenásilná komunikace aj.

Jsem matkou dcery Magdaleny. Mám ráda literaturu a výtvarné umění, ráda objevuji nová místa, nové myšlenky a inspirace a těší mě být ve společnosti blízkých lidí.