Nabízím Vám pomoc především při řešení problémů ve vztazích a v komunikaci.  A to jak výchovných problémů s dětmi, tak partnerských neshod prostřednictvím individuálních konzultací nebo seminářů.

Mgr. Eva Mikešová psychologické poradenství | psychoterapeut Plzeň

Věřím, že každý si nosí to nejlepší řešení své situace sám v sobě, ale je třeba mu ho pomoci objevit.

Provázím klienty tak, aby si dokázali správné odpovědi nalézt sami v sobě a nemuseli se obracet na autority pro správnou odpověď.

Vycházím zejména z Nenásilné komunikace, tedy konceptu, který klade důraz na vnímání vlastní pocitů a potřeb iocitů a potřeb druhých, pochopení toho, proč něco děláme či říkáme – a proč právě tímto způsobem (a zda to je pro náš život užitečné).

Často se setkávám s tím, že návody a techniky bez změny postoje vedou k frustraci, „že nám to nefunguje“. Proto se při své práci zaměřuji na trvalou změnu přístupu ve vztazích k sobě samým i k druhým, která následně vede i ke změně vzorců chování a komunikace.

Psychologie | Psychologické poradenství | Psychologická poradna Plzeň | Psychoterapie | Mgr. Eva Mikešová